สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// "นคร..สวรรค์สวย เราต้องช่วยกัน" "คนเดินได้ รถวิ่งได้ พ่อค้าแม่ค้าขายของได้" การจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

Categories ข่าวทั่วไป Writed By montree
20 กันยายน 2562 05:42:41

 นครสวรรค์   ///

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์     มอบหมายงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(เทศกิจ) เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตำรวจเทศกิจดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ บริเวณซอยอรชุน ถนนเทพหัสดินทร์ ซอยสุขีโมกข์ และซอยมหินทร์

โดยขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดระเบียบทางเท้า และถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ และให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วนของผู้ขับขี่ ผู้ใช้ทางเท้า และผู้ประกอบการร้านค้า

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV