สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ประธานเปิดการประชุม โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขเชิงรุก

Categories ข่าวราชการ Writed By montree
21 กันยายน 2562 07:39:07

นครสวรรค์   ///   นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์  ประธานเปิดการประชุม โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขเชิงรุก

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขเชิงรุก ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครสวรรค์

ในการนี้นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง สามทศวรรษ อสม. กับทุนทางสังคมด้านสุขภาพ และยุทธศาสตร์การสร้างอาสาสมัครเพื่อสุขภาพ สำหรับการประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานอสม.ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน นโยบายด้านการสาธารณสุข และแสดงตนยืนยันสถานภาพการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ของเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขที่ 1 - 4 กลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรค และกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

 

ภาพ/ข่าว   ปชส.  เทศบาลนครนครสวรรค์ 

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV