สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// การจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

Categories ข่าวทั่วไป Writed By montree
24 กันยายน 2562 08:38:56

 นครสวรรค์   ///     การจัดระเบียบทางเท้าในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์    มอบหมายงานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง(เทศกิจ) เจ้าหน้าที่สำนักการช่าง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ดำเนินการจัดระเบียบทางเท้าภายในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ บริเวณถนนไกรลาส

โดยขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร่วมกันจัดระเบียบทางเท้า และถนนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะ และให้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งในส่วนของผู้ขับขี่ ผู้ใช้ทางเท้า และผู้ประกอบการร้านค้า

 

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV