สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

นครสวรรค์ /// ยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน เปิดแอป "อสม. ออนไลน์"

Categories สาระน่ารู้ Writed By montree
26 กันยายน 2562 09:01:12

นครสวรรค์   ///     ยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้าน เปิดแอป

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุถึงการยกระดับความรู้ อสม. ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้าน ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ ระบบการแพทย์ทางไกลและบริการสาธารณสุขในชุมชน

???? การเพิ่มบทบาทของ อสม. เพื่อลดโรคและปัญหาสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมประชาชนให้พึ่งตนเองได้ ลดความแออัด ลดการพึ่งพาโรงพยาบาล โดยอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู ก ให้มีศักยภาพให้นำความรู้ไปอบรม อสม. ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน มีความรู้ใน 6 เรื่อง คือ

???? การสร้างอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)

???? การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่

???? การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญ

???? ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรไทย และการใช้กัญชาทางการแพทย์

???? เทคโนโลยีการสื่อสารทางการแพทย์ โทรเวชกรรม และแอปพลิเคชั่น ด้านสาธารณสุข

???? ผู้นำการสร้างสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

???? พร้อมพัฒนา แอปพลิเคชั่น “อสม. ออนไลน์” ต่อยอดจากแอปฯ “ทันระบาด” โดย อสม. ออนไลน์ จะเป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ส่งต่อข้อมูลไปยังส่วนกลาง สามารถประมวลผล และแจ้งสถานการณ์การระบาดของโรคแก่หน่วยบริการสุขภาพ รวมทั้งมีการส่งข้อมูลความรู้ให้ อสม. วันละ 1 ครั้ง เพื่อให้ อสม. เป็นหมอประจำบ้านอย่างมั่นใจ ????

???? “อสม. ออนไลน์” เป็น เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มสำหรับหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิและอสม. ถูกออกแบบให้มีความสอดคล้องกับวิถีการทำงานของงานสาธารณสุขชุมชน เน้นความเป็นแอปพลิเคชันที่มีความเรียบง่าย การใช้งานไม่ซับซ้อน เมนูเป็นภาษาไทยที่ง่ายต่อความเข้าใจ และมีความสามารถในการแบ่งปันข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ ข้อความ และพิกัดแผนที่ ????

nnt #สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #PRDRD #อนุทินชาญวีรกูล #อสม

 

ภาพ/ข่าว     สำนักงาประชาสำพันธ์จังหวัดนครสวรรค์