สถานีโทรทัศน์ Online ทั่วไทย ทั่วโลก
Breaking News

PMNEWS TV

Back to homepage

ข่าวท่องเที่ยว

เชียงใหม่  ///   สวนสัตว์เชียงใหม่ รับการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ฯ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562  ( ดูทีวี  MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

เชียงใหม่ /// สวนสัตว์เชียงใหม่ รับการตรวจติดตามแผนงาน/โครงการภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ฯ ระยะที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
เชียงใหม่  ///  ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรฯ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครู Teacher Workshop - ( ดูทีวี  MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

เชียงใหม่ /// ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ประธานพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรฯ ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครู Teacher Workshop - ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
เชียงใหม่  ///  ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน แหล่งเรียนรู้ ประเภทสวนสัตว์ ( ดูทีวี  MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

เชียงใหม่ /// ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ต้อนรับ คณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐาน แหล่งเรียนรู้ ประเภทสวนสัตว์ ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์  ///  เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรรม ปั่น ปั่น ปั่น ทำบุญเพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน ( ดูทีวี  MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ จัดกิจกรรรม ปั่น ปั่น ปั่น ทำบุญเพื่อถวายแม่ของแผ่นดิน ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

Read Full
เชียงใหม่  ///  ชวนคุณแม่ผู้แสนดี ผู้แสนมีพระคุณของพวกเรา มาเที่ยวชมพักผ่อนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

เชียงใหม่ /// ชวนคุณแม่ผู้แสนดี ผู้แสนมีพระคุณของพวกเรา มาเที่ยวชมพักผ่อนที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ( ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่โลก ในเวปนี้ )

Read Full
นครสวรรค์  /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบเงินเพื่อนำไปจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม และใช้ในการจัดสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิม บริเวณใกล้อาคารสัญลักษณ์ต้นแม่น้ำเจ้าพระยา (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full
นครสวรรค์  /// เทศบาลนครนครสวรรค์  เชิญเที่ยวชมถนนเด็กเดินเทศบาลนครนครสวรรค์   (ดูทีวี  MD  news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ เชิญเที่ยวชมถนนเด็กเดินเทศบาลนครนครสวรรค์ (ดูทีวี MD news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

Read Full